Werknemers

Als werknemer in loondienst kunt u ongewild in een situatie terecht komen, waarin u gedwongen wordt om thuis te blijven van uw werk; u kunt ziek worden, er kan een arbeidsconflict ontstaan, u kunt ontslagen worden of terecht komen in een reorganisatie. Dat alles kan van invloed zijn op uw lichamelijke of geestelijke gezondheid. Wanneer u niet op uw werk kunt verschijnen, is uw werkgever verplicht om een arbodienst in te schakelen. Die is verantwoordelijk voor uw verdere begeleiding in het verzuimproces. Daarbij moet de dienst rekening houden met zowel het werkgeversbelang als dat van de werknemer: uw persoonlijke belang. Omdat die belangen nooit precies hetzelfde zijn, is het goed om te weten wat uw rechten en plichten als werknemer zijn bij arbeidsverzuim.

Voor een onafhankelijk en goed advies over uw rechten en plichten als werknemer kunt u nu bellen met De Verzuimtelefoon, 0900-medisch. Daar kunt u antwoord krijgen op vragen over bijvoorbeeld herhaald verzuim, verzuim bij ontslag, verzuim als gevolg van een arbeidsconflict, chronische ziekten en arbeidsre-integratie. De medewerkers van De Verzuimtelefoon geven u als werknemer deskundig advies over uw positie ten opzichte van uw werkgever. Daardoor weet u precies wat u mag verwachten van de werkgever en de arbodienst en aan welke verplichtingen u zelf als werknemer gebonden bent. Daardoor heeft u minder zorgen over het verloop van uw verzuimsituatie en de behartiging van uw belangen. Betaling van het telefonisch advies vindt plaats per tik, tegen een tarief van € 0,80 per minuut. U bent altijd verzekerd van een onafhankelijk, deskundig en betaalbaar advies!