Werkgevers

Als werkgever bent u zich ongetwijfeld bewust van de hoge kosten die verzuimsituaties met zich meebrengen. Met name in het voortraject bij de arbodienst kost het werkgevers vaak veel tijd om duidelijkheid te verkrijgen over het karakter van de verzuimsituatie. Toch is dat nodig om de verdere begeleiding van het verzuim goed te kunnen voorbereiden en te werken naar een oplossing, die werkt voor werkgever, werknemer en productieproces van de organisatie.

Wilt u als betrokken werkgever tijd en kosten besparen in het traject bij de arbodienst, dan kunt u nu voor een deskundige formulering van verzuimsituaties en de daaraan verbonden rechten en plichten als werkgever bellen met De Verzuimtelefoon. Het onafhankelijk advies van De Verzuimtelefoon draagt bij aan het verduidelijken van de verzuimsituatie, zodat een heldere probleemstelling kan worden geformuleerd, nog voordat de arbodienst wordt ingeschakeld. Daarmee kan een werkgever tijd en kosten besparen en heeft een werknemer meer duidelijkheid. Door te bellen met 0900-medisch kunt u als werkgever antwoord krijgen op vragen over bijvoorbeeld herhaald verzuim, verzuim bij ontslag, verzuim als gevolg van een arbeidsconflict, chronische ziekten en re-integratie 1e en 2e spoor. Betaling van het telefonisch advies vindt plaats per tik, tegen een tarief van € 0,80 per minuut. U bent als werkgever met een zorgvuldig verzuimbeleid altijd verzekerd van een onafhankelijk, deskundig en betaalbaar advies!

Lees hier het persbericht over De Verzuimtelefoon.